EMDR

EMDR היא שיטת טיפול שפותחה ע"י הפסיכולוגית ד"ר פרנסיו שפירו ונמצאה יעילה בטיפול מגוון הפרעות חרדה.
יחודה של השיטה הוא ביכולתה להביא לעיבוד מהיר של זכרונות טראומטיים ולהוביל ליציבות מחשבתית ורגשית.

כאשר מטופל מגיע לטיפול, בשיתוף עם המטפל מאותרת חויה טראומטית שהותירה משקע שלילי ושהשלכותיה מהוות מקור למצוקה נפשית. בבסיס הגישה הטיפולית עומדת ההנחה שזכרונות שנותרו טראומטיים לא עובדו בצורה נכונה. הפרוטוקול הטיפולי מורכב משמונה שלבים במהלכם, בין היתר, המטופל מתמקד באלמנטים המחשבתיים (המחשבות השליליות), החושיים, הרגשיים והגופניים של החוייה.

בשונה מגישות אחרות, בזמן ההתמקדות בחויה המטפל מעודד גרייה של שתי ההמיספירות המוחיות, בין אם היא נעשית דרך תנועות עיניים לשני צידי שדה הראייה, או תוך השמעת גירוי שמיעתי לשתי האוזניים און באמצעות מגע. המטפל כמעט שאינו מתערב בשלב זה מלבד הצגת הגירוי. נראה כי הגירוי הבי-לטרלי של המוח (שני צידי המוח) מעודד עיבוד שונה, טבעי יותר של החויה.

במהלך העיבוד המתמשך מסוגל המטופל להזכר באירוע, במקביל לכך שרמות המצוקה הנפשית פוחתות. לאחר מכן יעודד המטפל אמונות חיוביות וחיזוק המשאבים של המטופל. מנגנון הפעולה והסיבות ליעילות השיטה עדיין אינם מובנים. ככל הנראה הטיפול ב EMDR מעודד תקשורת טובה יותר בין אונות המח בזמן העיבוד מחדש של הזכרון והחשיפה המתמשכת בסביבה בטוחה יוצרת הפחתה של הרגישות לזכרון.