CBT משולב ביופידבק

לצד היתרונות המרובים שיש לטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (CBT) לעתים הטיפול מתעכב ואפילו נעצר כשמטופל אינו מסוגל, למרות שהבין את טעויות החשיבה שלו, לשנותן. בעוד שהמרכיב ההתנהגותי בטיפול מסייע בנקודות אלה פעמים רבות, לעתים יש צורך בהגמשה נוספת בדפוסי ההתמודדות של הלקוח. לשם מתן מענה טיפולי יעיל למצב שכזה, נעשה לעיתים שימוש בטיפול משולב: CBT + ביופידבק.

ביופידבק (פסיכופיזיולוגיה קלינית) הוא כלי טיפולי שמאפשר לאדם לראות את תגובותיו ללחץ בזמן אמת וביחד עם המשוב ללמוד לשנותן. הקשר הפסיכו-פיזיולוגי מתמקד בתפיסה שהגמשת התגובה הגופנית מאפשרת הגמשה בחשיבה. ככל שהחשיבה מתגמשת גם הדריכות הגופנית פוחתת. אנשים הסובלים לדוגמא מהפרעות חרדה מבטאים תחושת חרדה מתמדת מפני מצבים של אי ודאות ושל אובדן שליטה. בעזרת ביופידבק ניתן ללמוד ויתור על שליטה מבלי לחוש מאויימים, להיפך, תהליך הויתור על השליטה מלווה בחיזוקים רבים. בעזרת הביופידבק עובר הלקוח תהליך חוייתי של ויתור על שליטה. תהליך זה מסייע לו לשנות גם את סגנון חשיבתו הנוקשה ולהגמיש את דפוסי ההתנהגות הנוקשים שמשמרים את ההפרעה.

מאז 1999 עוסקת סיי-פי פתרונות מתקדמים בפסיכולוגיה בפיתוח פרוטוקולים טיפוליים המשלבים ביופידבק ביחד עם טיפול קוגניטיבי-התנהגותי להגברת יעילות הטיפול.

דוגמא להתערבות שכזו, אשר נבחנה בבית חולים שניידר- ניתן לראות כאן